Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

STATUT SZKOŁY

... podstawowy dokument normujący pracę szkoły

Statut szkoły

Pliki do pobrania i przeglądania:

Statut szkoły tekst jednolity

wersja Adobe Reader

Informacja

Znowelizowany Statut został uchwalony przez Radę Pedagogiczną Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie w dniu 29 sierpnia 2011 r.
- Uchwała nr 3

Wprowadzony Zarządzeniem dyrektora szkoły nr 1 – RS 2011/2012 dnia 1 września 2011 r.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa o systemie oświaty, z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.(Dz.U.z 2008 r. nr 65 poz.400 z późn.zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych.
  • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenie z jednych typów szkół do innych.