Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE IMIENIA

... mamy wymarzonego patrona

Uroczyste nadanie szkole imienia Wojciecha Kilara

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i spotkanie w auli

Uroczystość nadania Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie imienia Wojciecha Kilara odbyła się 28 października 2005 r. w 30 rocznicę istnienia. Gościem honorowym uroczystości był Wojciech Kilar, który przybywając do Dzierżoniowa dostarczył uczniom i pracownikom szkoły wiele przeżyć, pragnę nadmienić, iż rzadko który uczeń ma okazję poznać osobiście patrona swojej szkoły.

Uroczystości nadania szkole imienia rozpoczęły się odsłonięciem tablicy pamiątkowej przez Burmistrza Miasta Dzierżoniowa Marka Pioruna oraz przez Edwarda Słowika – założyciela szkoły. Podczas odsłonięcia tablicy przedstawiciel Ministerstwa Kultury oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie Pani Maria Len odczytała akt nadania szkole imienia. Uroczystość wzbogacił występ chóru szkolnego przygotowanego przez naucz. Pawła Wólkiewicza.

Po uroczystości odsłonięcia tablicy uczniowie szkoły przeszli do auli, gdzie odbyło się spotkanie z założycielem szkoły Edwardem Słowikiem oraz patronem szkoły Wojciechem Kilarem. Dzieci zadawały kompozytorowi pytania, nie koniecznie do końca związane z muzyką.

Koncert galowy i nadanie szkole imienia

O godzinie 17.00 zaproszeni goście udali się do Kina „Zbyszek” gdzie brali udział w uroczystym nadaniu szkole imienia Wojciecha Kilara oraz wysłuchali koncertu galowego w wykonaniu absolwentów i uczniów szkoły. Koncert Galowy rozpoczął się występem chóru szkolnego, a następnie uroczystym przywitaniem gościa honorowego Pana Wojciecha Kilara. W wystąpieniu dyrektor szkoły Anna Tabisz przypomniała początki szkoły oraz jej osiągnięcia od 1975 roku.

Po wystąpieniu dyrektora szkoły poproszono na scenę absolwentkę PSM I st. w Dzierżoniowie Panią Annę Reczuch–Masłowiec - obecnie pracownika naukowego na wydziale Muzykologii University w Sydney, która w swoim wystąpieniu przybliżyła wszystkim postać wielkiego polskiego kompozytora Wojciecha Kilara.

Uroczyste podpisanie aktu nadania imienia szkole odbyło się na scenie Kina „Zbyszek” przez samego maestro Wojciecha Kilara, Annę Tabisz – dyrektora szkoły i Marię Len przedstawiciela Centrum Edukacji Artystycznej i Ministerstwa Kultury w Warszawie.

Nasz patron Nasz patron

Tablica pamiątkowa z uroczystości nadania szkole imienia Tablica pamiątkowa
z uroczystości nadania szkole imienia
Wojciecha Kilara
28 października 2005 r.

List z Ministerstwa Kultury

Warszawa, dnia 28 października 2005 r.

Ministerstwo Kultury
Waldemar Dąbrowski

Na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły i placówki artystycznej (Dz. U. Nr 13, poz. 117, przychylając się do wniosku rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, nadaję Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie imię Wojciecha Kilara.

Obecnie szkoła uzyskuje nazwę:

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia
im. Wojciecha Kilara
w Dzierżoniowie