Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

HISTORIA SZKOŁY

...dzieje Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie

Lata 1975 - 1981

Trudne początki szkoły muzycznej

Edward Słowik - założyciel i pierwszy dyrektor szkoły

Dyrektor Edward Słowik

Niezwykła aktywność, zdolności organizacyjne oraz upór dyrektora Społecznego Ogniska Muzycznego Edwarda Słowika, absolwenta Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu doprowadziły do powstania Państwowej Szkoły Muzycznej l stopnia w Dzierżoniowie.

Trzeba zaznaczyć, że był to rok 1975 i sieć szkół muzycznych na terenie Dolnego Śląska była już dość duża. Dlatego władze centralne i wojewódzkie niechętne były tym inicjatywom, przede wszystkim, dlatego, że pociągały one spore koszty. Bardzo poważnym problemem było zdobycie odpowiedniego budynku, wyposażenie go w odpowiednie instrumenty oraz pozyskanie wykwalifikowanej kadry. Okoliczności sprzyjały dyrektorowi Słowikowi. W połowie roku 1975 Rejonowy Sztab Wojskowy opuszczał budynek przy ul. Świerczewskiego 11. Stworzyła się możliwość uzyskania budynku.

Po wielu trudnościach, zmaganiach z urzędnikami centralnymi i miejskimi, dzięki determinacji dyrektora Słowika przyszedł sukces - powstała Państwowa Szkoła Muzyczna l stopnia w Dzierżoniowie przy ulicy Świerczewskiego 11 (Zarządzeniem Nr 59 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 września 1975 roku).

Uroczyste otwarcie szkoły

Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 19 października 1975 roku. W koncercie z tej okazji wziął udział wrocławski chór Cantores Minores Wratislavienses pod dyrekcją Edmunda Kajdasza. Trzeba dodać, że koncert odbył się w klubie "Pegaz" Powiatowego Domu Kultury, gdyż jeszcze nie było w szkole auli. Uroczyste otwarcie auli szkoły nastąpiło 19 października 1977 roku. Z tej okazji odbył się recital fortepianowy, a wykonawcą była znakomita pianistka Regina Smendzianka, laureatka Konkursu Chopinowskiego. W 1976 roku szkoła otworzyła klasę skrzypiec, a jej pierwszym nauczycielem został Ryszard Walter.

Pracownicy szkoły

W pierwszym roku swej pracy szkoła zatrudniała pięciu nauczycieli:

  • dyrektor Edward Słowik uczył gry na fortepianie
  • mgr Jadwiga Słowik uczyła rytmiki, umuzykalnienia oraz gry na fortepianie
  • mgr Anna Bronikowska uczyła gry na fortepianie
  • nauczyciel Zdzisław Korytek uczył gry na akordeonie
  • nauczyciel Antoni Moskal uczył gry na klarnecie, trąbce i puzonie
  • pierwszą księgową i jak dotychczas jedyną jest pani Władysława Dąbrowska
  • pierwszą sekretarką była pani Łucja Pietras.

Dzieci i młodzież

W pierwszym roku szkolnym 1975/1976 w nowej szkole naukę rozpoczęło 67 uczniów.

  • w dziale dziecięcym było ich 27
  • w dziale młodzieżowym 40.

Otworzono wtedy dwie klasy dziecięce oraz dwie młodzieżowe.

Lata 1981 - 2002

Stefan Kunert - drugi dyrektor szkoły

Dyrektor Stefan Kunert

Po dwóch latach klasę skrzypiec przejął pan Stefan Kunert, który w 1981 roku, po wyjeździe dyrektora E. Słowika został dyrektorem szkoły.

W 1986 roku powstała klasa gitary, którą prowadził i nadal prowadzi Kazimierz Michalik.

26 września 2002 r. dyrektor Stefan Kunert został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Lata 2002 - obecnie

Anna Tabisz - obecny dyrektor szkoły

Dyrektor Anna Tabisz

Z dniem 1 września 2002 r. nowym dyrektorem szkoły została pani Anna Tabisz.

W roku szkolnym 2005/2006 została reaktywowana po 20 latach klasa fletu, którą prowadzi pan Piotr Głosz.

W późniejszych latach przybywało uczniów, przybywało również pedagogów.

W roku jubileuszowym (28 października 2005 r.) odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Wojciecha Kilara.

Budynek Szkoły Muzycznej przy ulicy Świerczewskiego 11 Stara fotografia szkoły.
Budynek Szkoły Muzycznej
przy ulicy Świerczewskiego 11.
Dzisiaj ulica ta nazywa się Sienkiewicza

Święto Edukacji 14 paździenika 2002 rok Uchonorowanie dyrektora
Stefana Kunerta
Medalem Komisji Edukacji Narodowej
14 paździenik 2002