Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

... szkoła w środowisku i regionie

Warte podkreślenia

Szkoła od chwili powstania jest ściśle związana z miastem i regionem. Na szczególne podkreślenie zasługuje współpraca z Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną oraz ze szkołami i przedszkolami całego powiatu. Współpracuje również z Urzędem Miasta Dzierżoniowa i Starostwem Powiatowym.

Nasi uczniowie występowali z koncertami m.in.:

 • na uroczystych sesjach Rady Miejskiej Dzierżoniowa
 • w telewizyjnym Turnieju Miast Dzierżoniów - Chojnice
 • w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury ("Galeria Na Piętrze", Kino "Zbyszek")
 • w Miejskiej Bibliotece Publicznej
 • w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Bielawie
 • podczas uroczystości otwarcia Izby Regionalnej w Dzierżoniowie
 • podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej organizowanych przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie
 • podczas Ogólnopolskiej Konferencji "Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień" w Krzyżowej
 • podczas XV lecia Odrodzonego Samorządu Terytorialnego
 • podczas Jubileuszu XXV lecia Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa
 • w Kościele p.w. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie
 • w Kościele p.w. Królowej Różańca świętego w Dzierżoniowie
 • w Bazylice św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy
 • w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Dzierżoniowie
 • dla Stowarzyszenia Kobiet po mastektomii "Amazonki" w Dzierżoniowie
 • w klubie Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie
 • w klubie ZNP dla emerytowanych nauczycieli
 • w Domu Opieki Społecznej w Niemczy
 • w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dzierżoniowie
 • w Filharmonii Wrocławskiej im. Witolda Lutosławskiego w koncercie "zDolny ślązak"
 • w Szkole Podstawowej w £agiewnikach dla Polskiego Czerwonego Krzyża
 • w szkołach i przedszkolach ziemi dzierżoniowskiej

Koncert - Kościół w Dzierżoniowie rok 2004 Koncert w Kościele Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie rok 2004

Koncert duetu wiolonczelowego rok 2004 Koncert duetu wiolonczelowego rok 2004, mgr A. Malicka i ucz. P. Wasiak

Koncert galowy zDolny Ślązak rok 2005 Koncert galowy zDolny Ślązak rok 2005, Paweł Nieroda, Łukasz Komoński, Katarzyna Zimorska, Łukasz Omylski

Koncert - z okazji Odrodzenia Samorządu Terytorialnego rok 2005 Koncert - 15 lat Odrodzonego Samorządu Terytorialnego rok 2005, naucz. Paweł Wólkiewicz i ucz. Sławomir Omylski

Koncert - Konferencja Krzyżowa rok 2004 Koncert - Konferencja Krzyżowa rok 2004, akomp. Anna Piotrowska
i ucz. Agnieszka Piotrowska

Koncert - Kościół w Dzierżoniowie rok 2005 Koncert w Kościele p.w. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie rok 2005

Koncert Tomka na sesji Rady Miejskiej w Dzierżoniowie w 2001 roku Koncert ucz. Tomka Chudyka na sesji
Rady Miejskiej w Dzierżoniowie w 2001 roku

Koncert Karoliny na sesji Rady Miejskiej w Dzierżoniowie w 2001 roku Koncert ucz. Karoliny Zarzyckiej na sesji
Rady Miejskiej w Dzierżoniowie w 2001 roku