Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

O SZKOLE MUZYCZNEJ

... czym jesteśmy, jak na widzą

Szkoła dzisiaj

Nasze miejsce na Ziemi

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie istnieje od 1975 roku. Nasza oferta dotyczy nauki gry na fortepianie, flecie, skrzypcach, akordeonie, wiolonczeli i gitarze. Kszałcimy dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dzierżoniowie istnieje już 30 lat. Wypracowała sobie trwałe miejsce w pejzażu kulturalnym naszego miasta. Jej mury opuściło ponad dwustu sześćdziesięciu absolwentów.

W tym gronie znaleźli się wybitni dziś instrumentaliści, śpiewacy i muzykolodzy, którzy pracują w filharmoniach, teatrach operowych i w uczelniach muzycznych, nie tylko polskich. Potwierdza to fakt, że pedagodzy muzyczni z Dzierżoniowa potrafili rozpoznać ich talenty i pracowicie je oszlifować, umożliwiając tym samym uczynienie pierwszego kroku do muzycznej kariery.

Uczniowie

W obecnym roku do szkoły uczęszcza 82 uczniów, z tego 28 - uczy się grać na fortepianie, 19- na gitarze, 11 - na skrzypcach, 11 - na akordeonie, 3 - na wiolonczeli i 10 - na flecie.

Pracownicy

Kadrę pedagogiczną tworzy 6 nauczycieli etatowych oraz 5 pracujących w niepełnym wymiarze godzin. W administracji i obsłudze szkoła zatrudnia 5 osób.

Wyposażenie

Dla każdej szkoły muzycznej bardzo ważną sprawą jest posiadanie dobrych instrumentów. Dzierżoniowska szkoła jest w nie bardzo dobrze wyposażona.

Budynek szkoły przy ulicy Sienkiewicza Budynek szkoły przy ulicy Sienkiewicza

Zespół gitarowy nauczyciel Kazimierz Michalik Zespół gitarowy naucz. Kazimierz Michalik

Zespół kameralny nauczyciel Stefan Kunert Zespół kameralny naucz. Stefan Kunert

Inauguracja roku szkolnego 2005/2006 Klasa I inauguracja roku szkolnego 2005/2006

Audycje muzyczne nauczyciel Małgorzata Słota z uczniami Audycje muzyczne
nauczyciel Małgorzata Słota z uczniami

Rytmika nauczyciel Małgorzata Słota z uczniami Rytmika
nauczyciel Małgorzata Słota z uczniami

Klasa fortepianu dyrektor Anna Tabisz z uczniami Klasa fortepianu
dyrektor Anna Tabisz z uczniami

Klasa gitary nauczyciel Adam Kuceła z uczniami Klasa gitary
nauczyciel Adam Kuceła z uczniami

Klasa fortepianu dyrektor Anna Tabisz z uczniami Klasa skrzypec naucz. Małgorzata Otrocka
z uczniami obok Stefan Kunert

Klasa fortepianu nauczyciel Anna Czarnecka z uczniami Klasa fortepianu
nauczyciel Anna Czarnecka z uczniami