Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

KLASA TRĄBKI

... nauka gry na trąbce

Nauka w szkole muzycznej

Czas trwania nauki

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie nauka gry na trąbce trwa 4 lata w cyklu młodzieżowym i 6 lat w cyklu dziecięcym.

Nauczyciele

Klasę trąbki prowadzi nauczyciel pan Rafał Czemarmazowicz.

Plan lekcji

Lekcje gry na trąbce odbywają się 2 razy w tygodniu i są to zajęcia indywidualne z nauczycielem.

Umiejętności zdobyte podczas nauki

Przez okres nauki trębacz doskonali umiejętność gry solowej i w zespołach dętych, grając utwory z literatury poważnej i rozrywkowej.

Informacje dodatkowe

Uczeń, który zostanie przyjęty do klasy I trąbki może korzystać z instrumentu szkolnego dobranego do wieku i wielkości dziecka przez nauczyciela prowadzącego.

Porady w zakresie zakupu instrumentu udzielają nauczyciele prowadzący.

Serdecznie zapraszamy

Klasa trąbki nauczyciel Rafał Czemarmazowicz z uczniami Klasa trąbki
nauczyciel z Rafał Czemarmazowicz

Popisy solowe Popisy solowe

Popisy solowe Popisy solowe