Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

KLASA FORTEPIANU

... nauka gry na fortepianie

Nauka w szkole muzycznej

Czas trwania nauki

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie nauka gry na fortepianie (pianinie) trwa 6 lat.

Nauczyciele

Klasę fortepianu prowadzą nauczyciele dyrektor szkoły pani Anna Tabisz; pani Anna Piotrowska; pani Anna Malicka; pani Anna Wiśniowska.

Plan lekcji

Lekcje gry na fortepianie odbywają się 2 razy w tygodniu w klasie I-III po 30 minut, w klasie IV-VI po 45 minut i są to zajęcia indywidualne z nauczycielem.

Umiejętności zdobyte podczas nauki

Przez 6 lat pianista doskonali umiejętność gry w różnych formach muzykowania zespołowego takich jak: gra na cztery ręce, na dwa fortepiany, łatwe akompaniamenty, grając utwory z literatury poważnej i rozrywkowej.

Informacje dodatkowe

Uczeń, który zostanie przyjęty do klasy I fortepianu powinien posiadać w domu pianino (wyklucza się keyboard).

Porady w zakresie zakupu instrumentu udzielają nauczyciele prowadzący.

Serdecznie zapraszamy

Klasa fortepianu nauczyciel Anna Piotrowska z uczniem Klasa fortepianu nauczyciel Anna Piotrowska z uczniem

Koncert Koncert