Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

KLASA SKRZYPIEC

... nauka gry na skrzypcach

Nauka w szkole muzycznej

Czas trwania nauki

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie nauka gry na skrzypcach trwa 6 lat.

Nauczyciele

Klasę skrzypiec prowadzi nauczycielka pani Małgorzata Otrocka.

Plan lekcji

Lekcje gry na skrzypcach odbywają się 2 razy w tygodniu w klasie I-III po 30 minut, w klasie IV-VI po 45 minut i są to zajęcia indywidualne z nauczycielem.

Umiejętności zdobyte podczas nauki

Przez 6 lat skrzypek doskonali umiejętność gry w różnych formach muzykowania zespołowego takich jak: gra unisono, gra w zespołach smyczkowych, gra z akompaniamentem, grając utwory z literatury poważnej i rozrywkowej.

Informacje dodatkowe

Uczeń, który zostanie przyjęty do klasy I skrzypiec może korzystać z instrumentu szkolnego dobranego do wieku i wielkości dziecka przez nauczyciela prowadzącego.

Porady w zakresie zakupu instrumentu udzielają nauczyciele prowadzący.

Serdecznie zapraszamy

Koncertujemy Koncertujemy

Prezentacje Prezentacje