Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

KLASA FLETU

... nauka gry na flecie

Nauka w szkole muzycznej

Czas trwania nauki

W Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie nauka gry na flecie poprzecznym trwa 6 lat.

Nauczyciele

Klasę fletu prowadzi nauczyciel pan Piotr Głosz.

Plan lekcji

Lekcje gry na flecie odbywają się 2 razy w tygodniu w klasie I-III po 30 minut, w klasie IV-VI po 45 minut i są to zajęcia indywidualne z nauczycielem.

Umiejętności zdobyte podczas nauki

Przez 6 lat flecista doskonali umiejętność gry w różnych formach muzykowania zespołowego takich jak: gra w duetach fletowych i zespołach kameralnych, gra z akompaniamentem, grając utwory z literatury poważnej i rozrywkowej.

Informacje dodatkowe

Uczeń, który zostanie przyjęty do klasy I fletu może korzystać z instrumentu szkolnego dobranego do wieku i wielkości dziecka przez nauczyciela prowadzącego.

Porady w zakresie zakupu instrumentu udzielają nauczyciele prowadzący.

Serdecznie zapraszamy

Klasa fletu nauczyciel Piotr Głosz z uczniami Klasa fletu
nauczyciel Piotr Głosz z uczniami

Wspólnie Wspólnie

Lekcja Lekcja