Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie

58-200 Dzierżoniów, ul. H. Sienkiewicza 11, tel./fax. 074 8313710

GALERIA 20

... dokumentacja fotograficzna imprez szkolnych

Absolwenci 2013

Wręczenie świadectw i nagród

Występ klasy VI

Odwiedziny absolwentów szkoły