Tel.: +48 74 831 37 10, 508 934 301, e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl

logo
  • Ul. H. Sienkiewicza 11

  • 58-200 Dzierżoniów

godlo

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w
Dzierżoniowie
został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna
wybranych państwowych placówek szkolnictwa
artystycznego w Polsce, który jest finansowany ze środków Unii
Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego - budżetu
państwa.

Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków
kwalifikowalnych Centrum Edukacji Artystycznej.

W 2017 r. rozpoczęły się w naszej szkole prace związane z ww.
projektem.

W 2018 r. projekt został zakończony. 

MKiDN

CEA