Tel.: +48 74 831 37 10, 508 934 301, e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl

logo
  • Ul. H. Sienkiewicza 11

  • 58-200 Dzierżoniów

godlo

Szanowni Rodzice,

     proszę Państwa o logowanie się do e-dziennika z wykorzystaniem kodu Rodzica. W  e-dzienniku, na bieżąco można śledzić informacje dotyczące ocen, frekwencji, klasyfikacji czy promocji, oraz odczytać pocztę przekazywaną przez Nauczycieli.

 

    Usprawiedliwienia nieobecności Uczniów na lekcjach, proszę przesyłać pocztą na e-dzienniku bezpośrednio do danego Nauczyciela.

 

         Kody nieodebrane  przez Rodziców, proszę odebrać w sekretariacie szkoły, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

 Łączę pozdrowienia

Dyrektor szkoły Anna Tabisz