Tel.: +48 74 831 37 10, 508 934 301, e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl

logo
  • Ul. H. Sienkiewicza 11

  • 58-200 Dzierżoniów

godlo

Komunikat Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie z dnia 22.05.2020 r.

 

w związku z trwającą aktualnie sytuacją epidemiczną w kraju

w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych

nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych klas VI cyklu sześcioletniego.

 

W związku z powyższym roczną i końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną

z przedmiotu instrument główny ustala nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

Proponowane oceny końcoworoczne ze wszystkich przedmiotów zostaną wystawione do dnia 1.06.2020 r.

Termin ostateczny wystawiania ocen upływa 10.06.2020 r.

Rada Pedagogiczna Klasyfikacyjna odbędzie się 22.06.2020 r.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 26.06.2020 r.