Tel.: +48 74 831 37 10, 508 934 301, e-mail: sekretariat@szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl

logo
  • Ul. H. Sienkiewicza 11

  • 58-200 Dzierżoniów

godlo

Komunikat Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie z dnia 21.05.2020 r.

 

w związku z trwającą aktualnie sytuacją epidemiczną w kraju

nowy termin badania przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia

im. Wojciecha Kilara w Dzierżoniowie na rok szkolny 2020/2021

zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.

Termin zostanie wyznaczony przez dyrektora szkoły w okresie

określonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Szkoła poda informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności kandydata lub egzaminu wstępnego 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej szkoły www.szkolamuzyczna.dzierzoniow.pl

w zakładce Rekrutacja na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.